УПИС

Поштовани родитељи и ученици,

Приликом подношења пријаве за упис у просторије школе потребно је доставити попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (ко нема добиће у школи), лекарско уверење и фотокопију Извода из матичне књиге рођених.

Scroll to Top