KOMISIJA ZA VANREDNE – МАЈ 2023-2024

РАСПОРЕД

ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ – И  УЧЕНИКЕ  НА  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ  У  МАЈСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ:2023/2024.године

Р.БР.ПРЕДМЕТКОМИСИЈАДАТУМ ПОЛАГАЊАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАКАБИНЕТ
  1.  ЕЛЕКТРОНИКАВесна Јањић Љубица Ђорђевић Бранислав  Сиљковић8.05.2024.10.2545
2.ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМЉубица Ђорђевић Весна Јањић Бранислав  Сиљковић8.05.2024.10.2545
3.РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИЉубица Ђорђевић Весна Јањић Бранислав  Сиљковић8.05.2024.10.2545
4.ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИБранислав  Сиљковић Весна Јањић Љубица Ђорђевић8.05.2024.10.2545
5.РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊАРадован Ђурић Марија Мијаиловић Зоран Илијић10.05.202414.5055
6.ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕРадован Ђурић Марија Мијаиловић Зоран Илијић10.05.202414.5055
7.УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРАРадован Ђурић Марија Мијаиловић Зоран Илијић10.05.202414.5055
8.УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ И АУТОМАТИКУРадован Ђурић Марија Мијаиловић Зоран Илијић10.05.202414.5055
9.ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕРадован Ђурић Марија Мијаиловић Зоран Илијић10.05.202414.5055
10.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКМарина Ристановић Тијана Матијаш Миљана Стојановић13.05.2024.11.3037
11.ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИВерица Ћирић Биљана Живковић Ивана Вујичић13.05.202413.0043
12,АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИвана Вујичић Верица Ћирић Биљана Живковић13.05.202413.0043
13.ОБРАДА И ПРЕНОС СИГНАЛАБиљана Живковић Ивана Вујичић Верица Ћирић13.05.202413.0043
14.РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИБиљана Живковић Ивана Вујичић Верица Ћирић13.05.202413.0043
15.СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНАМилена Чорлија Тамара Лазић Светлана Марјанов13.05.202415.3024
16.СОЦИОЛОГИЈАМилена Чорлија Тамара Лазић Светлана Марјанов13.05.202415.3024
17.ИСТОРИЈАСветлана Марјанов Милена Чорлија Тамара Лазић13.05.202415.3024
18.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈАЉубица Ђорђевић Драган Илић Десанка Орлић14.05.202411.15.60
19.ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКАЉубица Ђорђевић Десанка Орлић Драган Илић14.05.202411.15.60
20.РАЧУНАРСКА ЛОГИКАЉубица Ђорђевић Десанка Орлић Драган Илић14.05.202411.15.60
21.МИКРОКОНТРОЛЕРИ И МИКРОРАЧУНАРИДраган Илић Љубица Ђорђевић Десанка Орлић14.05.202411.15.60
22.ФИЗИКАНаташа Авдић Александра Гемовић Јелена Прњак14.05.202411.2538
23.РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕОливера Лужњанин Саша Стошић Зоран Илијић15.05.202413.0043
24.ПРОГРАМИРАЊЕСаша Стошић Зоран Илијић Оливера Лужњанин15.05.202413.0043
25.ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕЗоран Илијић Реља Ћурчин Оливера Лужњанин15.05.202413.0043
26.ВЕРСКА НАСТАВАМркић Јелена Карастојковић Павле Ерцег Вук15.05.202415.5514
27.МУЗИЧКА УМЕТНОСТЕрцег Вук  Мркић Јелена Карастојковић Павле15.05.202415.5514
28.ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕДесанка Узелац Жељко Трифуновић Александар Илијић17.05.202419.0020
29.ГЕОГРАФИЈАДесанка Узелац Жељко Трифуновић Александар Илијић17.05.202419.0020
30.БИОЛОГИЈАЖељко Трифуновић Десанка Узелац Александар Илијић17.05.202419.0020
31.ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕЖељко Трифуновић Десанка Узелац Александар Илијић17.05.202419.0020
32.ЛИКОВНА КУЛТУРАЖељко Трифуновић Александар Илијић Десанка Узелац17.05.202419.0020
33.ВЕБ ДИЗАЈНРадован Ђурић Горан Нинковић Ибраими Мерџан20.05.202314.0043
34.МРЕЖНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИГоран Нинковић Радован Ђурић Ибраими Мерџан20.05.202415.5515
35.АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖАГоран Нинковић Ибраими Мерџан Радован Ђурић20.05.202415.5515
36.ОСНОВЕ РАЧУНАРСТВА У ОБЛАКУГоран Нинковић Радован Ђурић Ибраими Мерџан20.05.202415.5515
37.ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКАЉубица Ђорђевић Гордана Сарановац Весна Јањић20.05.2024.15.5556
38.МЕРЕЊА У АУТОМАТИЦИЉубица Ђорђевић Гордана Сарановац Весна Јањић20.05.2024..15.5556
39.МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИЉубица Ђорђевић Гордана Сарановац Весна Јањић20.05.2024.15.5556
40.ЕЛEKТРИЧНА МЕРЕЊАВесна Јањић Љубица Ђорђевић Гордана Сарановац20.05.2024.15.5556
41.ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМАИвица Радисавњевић Славиша Николић Станковић Дејан21.05.202413.0044
42.СЕРВЕРИИвица Радисавњевић Славиша Николић Станковић Дејан21.05.202413.0044
43.РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕРСтанковић Дејан Ивица Радисавњевић Славиша Николић21.05.202413.0044
44.ЕЛЕКТРОНИКА 2Станковић Дејан Ивица Радисавњевић Славиша Николић21.05.202413.0044
45.РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕСтанковић Дејан Ивица Радисавњевић Славиша Николић21.05.202413.0044
46.РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈАВесна Церовина Дејана Вуковић Бранко Лончар22.05.202413.0043
47.ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИБранко Лончар Весна Церовина Дејана Вуковић22.05.202413.0043
48.ПРЕДУЗЕТНИШТВОВесна Церовина Дејана Вуковић Бранко Лончар22.05.202413.0043
49.ОСНОВЕ МАШИНСТВАВесна Церовина Дејана Вуковић Бранко Лончар22.05.202413.0043
50.ХЕМИЈАРадован Ђурић Светлана Павловић Никола Ђурашковић24.05.2024.10.30.15
51.ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕСветлана Павловић Радован Ђурић Никола Ђурашковић24.05.2024.10.30.15
52.ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИЉубица Ђорђевић Бранислав Сиљковић Гордана Сарановац24.05.2024.14.0013
53.СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊАЉубица Ђорђевић Бранислав Сиљковић Гордана Сарановац24.05.2024.14.0013
54.ПРАКТИЧНА НАСТАВАБранислав Сиљковић Љубица Ђорђевић Гордана Сарановац24.05.2024.14.0013
55ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊАБранислав Сиљковић Љубица Ђорђевић Гордана Сарановац24.05.2024.14:0013
55ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕВладан Зец Срђан Лукач Ивана Јовановић27.05.202411.15САЛА
56.МАТЕМАТИКАЗорица Лукић Снежана Алексић Љиљана Станојчић27.05.2024.12.1521
57.СРПСКИ ЈЕЗИКМарина Ристановић Радмила Видовић Срђан Гагић28.03.2024.9.4520
Scroll to Top