РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ – И УЧЕНИКЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ:2023/2024.године

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ – И УЧЕНИКЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ:2023/2024.године

Р.БР.ПРЕДМЕТКОМИСИЈАДАТУМ ПОЛАГАЊАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАКАБИНЕТ
1.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕВладан Зец Ивана Јовановић Срђан Лукач4.03.202411.15сала
2.АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕРИвана Вујичић Верица Ћирић Биљана Живковић4.03.202413.0043
3.ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИИвана Вујичић Биљана Живковић Верица Ћирић4.03.202413.0043
4.РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИБиљана Живковић Ивана Вујичић Верица Ћирић4.03.202413.0043
5.СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНАМилена Чорлија Тамара Лазић Светлана Марјанов4.03.202415.3024
6.УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНАМилена Чорлија Тамара Лазић Светлана Марјанов4.03.202415.3024
7.СОЦИОЛОГИЈАМилена Чорлија Тамара Лазић Светлана Марјанов4.03.202415.3024
8.ФИЛОЗОФИЈАТамара Лазић Светлана Марјанов Милена Чорлија4.03.202415.3024
9.ИСТОРИЈАСветлана Марјанов Милена Чорлија Тамара Лазић4.03.202415.3024
10.ВЕРСКА НАСТАВАМркић Јелена Карастојковић Павле Ерцег Вук6.03.202415.5514
11.МУЗИЧКА УМЕТНОСТЕрцег Вук  Мркић Јелена Карастојковић Павле6.03.202415.5514
12,МАТЕМАТИКАЉиљана Станојчић Мирјана Ковач Рајка Милетић7.03.202414.0024
13.ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕДесанка Узелац Жељко Трифуновић Александар Илијић8.03.202419.0020
14.БИОЛОГИЈАЖељко Трифуновић Десанка Узелац Александар Илијић8.03.202419.0020
15.ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕЖељко Трифуновић Десанка Узелац Александар Илијић8.03.202419.0020
16.ЛИКОВНА КУЛТУРАЖељко Трифуновић Александар Илијић Десанка Узелац8.03.202419.0020
17.ФИЗИКАМилена Чорлија Јелена Прњак Александра Гемовић Степић11.03.202412.1038
18.МРЕЖНИ ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИЉубица Ђорђевић Радован Ђурић Ибраими Мерџан11.03.202415.5515
19.АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖАЉубица Ђорђевић Ибраими Мерџан Радован Ђурић11.03.202415.5515
20.ЕЛЕКТРОНИКА 2Радован Ђурић Љубица Ђорђевић Ибраими Мерџан11.03.202415.5515
21.ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊАРадован Ђурић Љубица Ђорђевић Ибраими Мерџан11.03.202415.5515
22.ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМАИвица Радисавњевић Славиша Николић Станковић Дејан12.03.202413.0044
23.РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕСтанковић Дејан Ивица Радисавњевић Славиша Николић12.03.202413.0044
24.РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕРСтанковић Дејан Ивица Радисавњевић Славиша Николић12.03.202413.0044
25.РАЧУНАРИСтанковић Дејан Ивица Радисавњевић Славиша Николић12.03.202413.0044
26.ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМАСлавиша Николић Станковић Дејан Ивица Радисавњевић12.03.202413.0044
27РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈАВесна Церовина Дејана Вуковић Бранко Лончар13.03.202413.0043
28.ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИВесна Церовина Дејана Вуковић Бранко Лончар13.03.202413.0043
29.ПРЕДУЗЕТНИШТВОБранко Лончар Весна Церовина Дејана Вуковић13.03.202413.0043
30.ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕБранко Лончар Весна Церовина Дејана Вуковић13.03.202413.0043
31.ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋАБранко Лончар Весна Церовина Дејана Вуковић13.03.202413.0043
32.ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИГордана Сарановац Весна Јањић Наташа Тубић14.03.2024.14.0044
33.РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИГордана Сарановац Весна Јањић Наташа Тубић14.03.2024.14.0044
34.МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИГордана Сарановац Наташа Тубић Весна Јањић14.03.2024.14.0044
34.ХЕМИЈАРадован Ђурић Светлана Павловић Никола Ђурашковић15.03.202410.30.37
35.ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕЉубица Ђорђевић Бранислав Сиљковић Гордана Сарановац15.03.2024.14.0013
36.ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА РЕГУЛАЦИЈОМ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНАЉубица Ђорђевић Бранислав Сиљковић Гордана Сарановац15.03.2024.14.0013
37.ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ (ПРАКТИЧНИ РАД)Љубица Ђорђевић Бранислав Сиљковић Гордана Сарановац15.03.2024.14.0013
38.СОФТВЕРСКИ АЛАТИЉубица Ђорђевић Бранислав Сиљковић Гордана Сарановац15.03.2024.14.0013
39.ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊАЉубица Ђорђевић Бранислав Сиљковић Гордана Сарановац15.03.2024.14.0013
40.ПРАКТИЧНА НАСТАВАБранислав Сиљковић Љубица Ђорђевић Гордана Сарановац15.03.2024.14.0013
41.ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКАЉубица Ђорђевић Гордана Сарановац Бранислав Сиљковић15.03.2024.14.0013
42.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКМарина Ристановић Тијана Матијаш Миљана Стојановић18.3.2024.11.3037
43.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈАЉубица Ђорђевић Драган Илић Десанка Орлић19.03.202411.15.60
44.МИКРОПРОЦЕСОРИ СА ЕЛЕМЕНТИМА ПРОГРАМИРАЊАЉубица Ђорђевић Десанка Орлић Драган Илић19.03.202411.15.60
45.РАЧУНАРСКА ЛОГИКАЉубица Ђорђевић Десанка Орлић Драган Илић19.03.202411.15.60
46. ЕЛЕКТРОНИКАДраган Илић Љубица Ђорђевић Десанка Орлић19.03.202411.15.60
47.МИКРОКОНТРОЛЕРИ И МИКРОРАЧУНАРИДраган Илић Љубица Ђорђевић Десанка Орлић19.03.202411.15.60
48.БАЗЕ ПОДАТАКАРеља Ћурчин Оливера Лужњанин Зоран Илијић20.03.202413.0043
49.ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕЗоран Илијић Реља Ћурчин Оливера Лужњанин20.03.202413.0043
50.ПРОГРАМИРАЊЕСаша Стошић Зоран Илијић Оливера Лужњанин20.03.202413.0043
51.РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕОливера Лужњанин Саша Стошић Зоран Илијић20.03.202413.0043
52.ОЕТСлавиша Симовић Сања Радовић Марија Мијаиловић25.03.2023.14.0043
53.РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊАСлавиша Симовић Марија Мијаиловић Сања Радовић25.03.202314.0043
54.ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕСлавиша Симовић Марија Мијаиловић Сања Радовић25.03..202314.0043
55.УВОД У АРХИТЕКТУРУ РАЧУНАРАСлавиша Симовић Марија Мијаиловић Сања Радовић25.03.202314.0043
56.УВОД У ЕЛЕКТРОНИКУ И АУТОМАТИКУСлавиша Симовић Марија Мијаиловић Сања Радовић25.03.202314.0043
57.ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕСања Радовић Славиша Симовић Марија Мијаиловић25.03.202314.0043
58.СРПСКИ ЈЕЗИКРадмила Видовић Гордана Грајић Славуљ НадаЂурић29.03.2024.10.0017

Scroll to Top