Koнтакт подаци:

Адреса

Република Србија
Град Београд – Општина Земун
Наде Димић 4, Земун

Телефони

Тел/факс:
+381 (11) 316 1849
+381 (11) 261 8155

Тел:
+381 (11) 261 8059
+381 (11) 307 7443
+381 (11) 307 7449

Е-пошта

директор школе:
direktor@ets-zemun.edu.rs
секретар школе:
sekretar@ets-zemun.edu.rs
рачуноводство школе
rac@ets-zemun.edu.rs
педагошко психолкошка служба школе
ppsluzba@ets-zemun.edu.rs
организатор практичне наставе
organizator@ets-zemun.edu.rs
стара ел.пошта
ets.zemun@verat.net

Информације

Матични број: 7026641
Шифра делатности: 80220
Регистарски број: 6006000962

Scroll to Top