ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА


ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара и/или реализацијом програма на самом рачунару. Живимо у време експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су врло велике јер практично, рачунари се користе свуда у обради најразноврснијих података : у рачуноводству, у вођењу разних процеса у индустрији, у свим областима научних истраживања, у медицини, у трговини итд…

ПРОГРАМ ИЗ ОВОГ ПРОФИЛА ОБУХВАТА:


По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

СПОСОБНОСТИ:

Scroll to Top