ЕЛ. ТЕХ. АУТОМАТИКЕ


ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:


Електротехничар аутоматике је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад, пре свега у производњи, где постоји потреба за аутоматизованим производним процесом као и за мерењем и регулисањем неких физичких величина ( као на пример температуре, нивоа, протока итд… ).

Данашњи степен индустријализације захтева све виши степен аутоматизације, па је овај профил у том смислу веома перспективан. Дипломирани електротехничар аутоматике посао може наћи било у производњи било у пројектовању или у трговини. Пошто је ова област врло динамична, неопходно је континуално праћење нових технолошких решења.

ЗАШТО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ?


Главни циљеви савремених производних и енергетских система су висока ефикасност, продуктивност и квалитет производа уз истовремено смањење трошкова производње. Из тог разлога, постојећа постројења се аутоматизују, а нови индустријски погони пројектују и граде са опремом за аутоматски наџор, мерење и управљање. Као последица тога, све више, како у свету, тако и код нас, намеће се потреба за квалификованом радном снагом: образовани профил електротехничар аутоматике постаје један од најперспективнијих у области електротехнике.

ПОДРУЧЈЕ РАДАОбразовани профил електротехничар аутоматике има за циљ да током четворогодишњег школовања ученика оспособи за:


ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕЗа оне који желе више, стечено знање даје могућност даљег школовања на свим вишим школама и факултетима техничког и рачунарског смера.

Scroll to Top