ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА РАСХЛАДНЕ И ТЕРМИЧКЕ УРЕЂАЈЕ


ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје је образовни профил трећег степена. У оквиру овог образовног профила припремају се механичари за монтажу, одржавање и поправку расхладних, термичких и клима уређаја.

ПРОГРАМ ИЗ ОВОГ ПРОФИЛА ОБУХВАТА:

СПОСОБНОСТИ ДА:

Scroll to Top