АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА


ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Занимање којим ћете се оспособити за повезивање и подешавање рачунарских мрежа, администрирање мрежа, сигурност на мрежама, програмирање на web-у, рад са базама података. Након школовања можете се запослити у фирмама које поседују умрежене рачунаре или наставити даље школовање на вишим школама и факултетима.Ново занимање Администратор рачунарских мрежа је настало као резултат студиозног испитивања потреба тржишта за овом врстом профила. Том приликом ангажовани су стручњаци из праксе, различитих делатности који су дали контуре и садржај будућем занимању – администратор рачунарских мрежа. Циљеви стручног образовања су : оспособљавање ученика за инсталирање и одржавање активне и пасицне мрежне опреме и оспособљавање ученика да врши умрежавање и одржавање рачунарске опреме. Ново занимање Администратор рачунарских мрежа, ће омогућити ученицима који се определе за ово занимање да стеченим знањима о:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

РАДНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

СПОСОБНОСТИ:

ПОДРУЧЈЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Данас, готово, свака фирма има рачунаре и рачунарску опрему који су најчешће умрежени,тако да са наведеним компетенцијама можете да се запосле у било којој организацији која користи рачунаре и рачунарску мрежу Телеком, Теленор, ВИП, Банке, НИС, ЕПС, државне институције… Можете да се прикључе фирмама које се баве пројектовањем, имплементацијом и одржавањем рачунарских мрежа, веб дизајном…

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ

За оне који желе више, стечено знање даје могућност даљег школовања на свим вишим школама и факултетима техничког и рачунарског смера ЕТФ, ФОН, Рачунарски факултет, Виша електротехничка…

План рада образовног профила администратор рачунарских мрежа

Scroll to Top